ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ sa-taxcon.gr

Για την SA-TAXCON , ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία για εσάς, τον τρόπο χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των επιλογών σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων.

Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, ώστε να γνωρίζετε τον σκοπό της επεξεργασίας από εμάς, την κατηγορία των παραληπτών και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μόνιμη ευθύνη και κατά συνέπεια θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε την υφιστάμενη Πολιτική Απορρήτου σε τακτική βάση. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με έναν όρο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση amctax@otenet.gr.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικά δεδομένα:

Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή άλλο διαφημιστικό υλικό μας παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το όνομα της Εταιρείας σας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε την άμεση και μη συναλλακτική μας επαφή μαζί σας.
Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία: το όνομά σας, τη διεύθυνση,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Ωστόσο, η μη παροχή των δεδομένων που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά θα αποτρέψει την προβλεπόμενη χρήση και την περιήγηση στον ιστότοπο. Η μη παροχή άλλων, μη υποχρεωτικών, προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών μας.

 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή όταν εγγραφείτε στο newsletter μας.

 

Ποιος άλλος είναι ο παραλήπτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους εκτός από εκείνους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς αλλά πάντοτε υπό συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία, για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που περιγράφεται ανωτέρω. Ως μέρος των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας και ως εκ τούτου η εν θέματι επεξεργασία δεν εκφεύγει πέραν των ανωτέρω σκοπών μεταβίβασης. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν θα πουλήσει ούτε θα μεταβιβάσει ή θα κοινοποιήσει με άλλο τρόπο σε τρίτους, πλην των παραπάνω, πληροφορίες ταυτοποίησης επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη, εκτός από την περίπτωση συμμόρφωσης της εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

 

Για ποιό χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτού ακριβώς του σκοπού και για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων σας σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία.

Η Εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας.

 

Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

  • η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
  • στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα
  • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη.
  • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
  • περιοδικός έλεγχος και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών

 

Tα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβεια των δεδομένων είτε έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος λόγος σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εθνική Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης
επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (Ιnternet Βrowser) κατά την πλοήγησή μας και στη συνέχεια να τα ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφθεί. Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν
να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

Είδη Cookies: Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.
Απαραίτητα cookies: Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεση σας.

 

GOOGLE ANALYTICS
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt Out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Έλεγχος Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (website). Επίσης με την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 

Αποδοχή εγκατάστασης cookies

Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.

Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του browser σας, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies ή να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies. Οι browsers σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο μέσω των ρυθμίσεων του web browser. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την ανάλυση και τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου μας και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας, παρέχοντάς σας δηλαδή ενημέρωση ή υπηρεσίες περισσότερο εναρμονισμένες με τα δικά σας προσωπικά ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες σας.

Εάν θα επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

 

Cookies που χρησιμοποιούνται σ’αυτόν τον ιστότοπο:

Είδη Cookies

Προσωρινά και μόνιμα Cookies
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cookies τρίτων μερών

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη
σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών θα παρουσιάζονται στον πίνακα
παρακάτω, εφόσον υπάρχουν.

Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο:

Όνομα των cookies: _ga, _gid

Τομέας: google.analytics.com

Λειτουργικότητα: Με τα συγκεκριμένα cookies, το Google Analytics συγκεντρώνει στοιχεία συμπεριφοράς του επισκέπτη. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των cookie αυτών από την google, θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.