Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφαλιστικά Ταμεία

Επιμελητήρια

Υπουργεία

Γενικού Ενδιαφέροντος

 

 • Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

  Υπηρεσία ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφ.Ταμεία και τους λοιπούς ιδιώτες .

 • Επενδυτικά σχέδια

  Είσοδος στο σύστημα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων

 • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

 • ΕΣΠΑ

  Ενημέρωση ενεργών αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 • Ε.Φ.Κ.Α.

  Διαδικτυακός τόπος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 • Start up Greece
  Διδακτικός τόπος οργανισμού Enterprise Greece – Invest in Greece.