Καλως ήλθατε στην SA-TAXCON Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης  gov.gr ή ermis.gov.gr της δημόσιας διοίκησης για την αναζήτηση – έκδοση δημοσίων εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ του δημοσίου.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Εγγραφή ανέργων στο ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικά Στρατολογίας
  • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης
  • Υπηρεσίες Πρωτοδικείων – Ειρηνοδικείων.
  • Ληξιαρχικές Πράξης Γέννησης
  • Ληξιαρχικές Πράξης Θανάτου
  • Προκαταβολές Σύνταξης Γήρατος (ΕΦΚΑ).
  • Ασφαλιστική ικανότητα (ΕΦΚΑ)
  • Ατομικός λογαριασμός Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

 

Επίσης αναλαμβάνουμε μέσω του TAXISNET:

e-Παράβολο

 

Εισόδημα

e-A.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων – Φύλλα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας (ΑΠΑΑ) – πίνακες τιμών εκκίνησης – χάρτες αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών

 

e-Aιτήσεις προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας

Συντάξεις Δημοσίου

Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Ακατάσχετος λογαριασμός

Τελωνειακές υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες Χημείου

 

Μισθοδοσία Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών